top of page

GEÇMİŞE BİR PENCERE, GELECEĞE BİR BAKIŞ

ERKUT 1935 Giriş Mekânları ve Yakın Çevresi 

ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI

Yarışma Posteri
 • 2 Yarışmanın Yeri ve Konusu
  1935 yılında kurulan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’ndan esinlenen proje, Sümerbank Bez Fabrikası ve Lojmanları arasında yer almaktadır. Yarışmaya konu alan, Erkilet Bulvarı üzerinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yanı; Abdullah Gül Üniversitesi’nin karşısında bulunmaktadır. Konum olarak, Tarihi Sümerbank Bez Fabrikası ve İşçi Lojmanlarının ortasında yer almaktadır. Cumhuriyet döneminde Kayseri, endüstri ve ticaret şehri olarak yeniden şekillenirken, Sümerbank Kayseri Fabrikası, şehri 'tanımlı ve canlı bir yer' haline getirmede etkin bir rol oynamıştır. Modern kentlerin, kapitalist etkilerle kurulduğunda "yapay ve kurmaca" hale geleceğini ve "yabancılaşmış bir toprak parçası" olacağını iddia eden bazı düşünürler olsa da Kayseri özelinde durum böyle olmamıştır. 1935 yılında kurulan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları, kentsel ölçekte bir düzenleme olarak ‘modernleşme’ hareketini tetikleyen bir örnek olmuştur. Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları, şehri ve çevresini hedeflenen 'modern' kimliğe uygun olarak şekillendirirken aynı zamanda sanayileşme hedefini de başarmıştır. Cumhuriyet döneminin mekân devrimine bir örnek teşkil eden tesis, gelenekselle moderni birleştirirken, topluma çağdaş üretim ve ticaretin nasıl gerçekleştirileceğini öğretmiş; lojmanlar da çağdaş konut mekanlarının ne olduğunu göstermiştir. Bugün Sümerbank yerleşkesi benzer kaygılarla kente dokunma ve kenti şekillendirme işlevlerini Abdullah Gül Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Sadece fiziksel yapıların değil, bu yapıları meydana getiren ve belirli bir dönemi yaşatan "yerin ruhunun" da (genius loci) korunması, toplumsal ve kültürel sürdürülebilirlik açısından hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, AGÜ Sümer Kampüsü ve kampüs karşısında yer alan öğrenci köyü yerin ruhunu korumaya ve bunu gelecek nesillere aktarmaya odaklanmıştır. Kampüs ve öğrenci köyü arasında konumlanmış olan Erkut 1935 projesi, kente önemli dokunuşu bulunmuş bu tarihi mirasın ortasında modern konut dokusuyla yer almayı hedeflemektedir. Bu mirasın bir diğer temsilciliği görevini üstlenmekle birlikte, kente yön verme misyonunu da taşımaktadır. Bu noktada kentle çok önemli bir ilişki kurmakta ve bu tarihi mirasın bir izleğini taşımaktadır. Bu sebeple proje isminde 1935 ibaresi özellikle yer almaktadır. Zamanında burada kurgulanmış olan modern konut dokusu ve yaşam biçimi kente nasıl etkide bulunduysa, bugün de benzer bir yaklaşımı Erkut 1935 projesi mimari yapısı ile benimsemektedir. Tüm bu kaygılarla yola çıkılan bu proje için yapıların giriş mekânlarının ve projenin kentle kesiştiği ara yüzün tasarlanması bu yarışmanın konusudur. Erkut 1935 projesi iki (2) bloktan oluşmakta ve bloklarda farklı konut tipleri ve yaşam biçimleri önermektedir. Blokların kapalı giriş alanları ve iki blok ortasında kalan açık alanın tasarlanması yarışmacılardan beklenmektedir. Blokların ortak kullanım alanı olan ortadaki açık giriş alanı, projenin kentle ilişki kurduğu kısım olmasından ötürü büyük önem taşımaktadır. Bu açık alan, kullanıcıları blok girişlerinde yer alan karşılama mekanlarına yönlendirme işlevinde olacaktır. Blok girişlerinde yer alan kapalı alanların ise kullanıcılara 1935 ruhunu yansıtması beklenmektedir. Tasarımlarda Sümerbank Bez Fabrikası'nın tarihi ve kente katkısı gözetilerek sembolik unsurlar kullanılabilir. Modern ve işlevsel tasarımlarla mekânın hedeflenen farkındalık için gerekli mesajı iletebilmesi beklenmektedir. Farklı kullanıcı gruplarının (hane sakinleri ve misafirlerin) ihtiyaçlarının da karşılanması gerekmektedir. Estetik ve sürdürülebilir çözümler ile giriş mekanlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanmalıdır.
 • 1. Yarışmanın Amacı
  1.1 Yarışmanın Amacı Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi (TMMOB) ve ERKUT İnşaat Yapı Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. (ERKUT) iş birliği ile düzenlenmekte olan “Geçmişe Bir Pencere, Geleceğe Bir Bakış: ERKUT 1935 Giriş Mekânları ve Yakın Çevresi Öğrenci Fikir Yarışması” isimli öğrenci fikir ve tasarım yarışması ile 1935 yılında kurulan Sümerbank Bez Fabrikası ve bu alanın karşısında bulunan konut projesinin giriş sirkülasyon alanlarında Sümerbank Bez Fabrikası anısının Erkut 1935 Projesi ile yaşatılarak “Geçmişe Bir Pencere, Geleceğe Bir Bakış” teması çerçevesinde ele alınması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Erkut 1935 Projesi Giriş Mekanları tasarımlarında; - Sümerbank Bez Fabrikası'nın tarihi ve kente katkısı, - Modern ve işlevsel bir tasarımlarla mekânın fark edilebilir unsurlarla ulaşmak istediği mesajı iletebilmesi, - Farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarının karşılanması, - Estetik ve sürdürülebilir bir çözüm sunulması amaçlanmaktadır.
 • 3. Yarışmanın Türü ve Şekli
  Yarışma ulusal katılımlı olup ilgili uzmanlıklarda öğrenim gören öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya bireysel ve ekip halinde katılım sağlanabilir. Kurulan ekiplerde en az bir mimarlık öğrencisi bulunması ve ekip temsilcisinin mimarlık öğrencisi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla beraber diğer disiplinlerden öğrenciler de ekip içerisinde yarışmaya katılabilir. Takımlarda en az 2 (iki) kişi bulunabilir ve iletişim sağlanması için bu ekipler 1 (bir) ekip temsilcisi belirlemelidir. Yarışma 1 (bir) etaptan oluşacaktır.
 • 4. Katılım Şartları
  - Yarışmaya başvuru ücretsizdir. - Yarışma, ulusal olup lisans öğrencilerine açıktır. Türkiye ve KKTC’de eğitim gören öğrenciler eğitim gördükleri kurumdan 2023-2024 öğrenim yılı için öğrenci olduklarını gösterir resmi bir belge (öğrenci belgesi) almak zorundadır. - Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin https://www.erkut1935.com/yarişma web sayfası üzerinde bulunan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Formu eksiksiz ve hatasız dolduran öğrencilere 48 saat içerisinde başvuru onay e-postası gelecektir. - Yarışmaya bireysel ve ekip halinde katılım sağlanabilir. - Yarışma ekibinde en az bir mimarlık öğrencisi bulunması ve ekip temsilcisinin mimarlık öğrencisi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla beraber diğer disiplinlerden öğrenciler de ekip içerisinde yarışmaya katılabilir. - Yarışma ekipleri yarışmaya yalnızca 1 (bir) proje ile katılabilirler. Ekip temsilcileri ve üyeleri yarışmaya farklı ekipler ile tekrar katılamazlar. Katılımcılar tek sefer katılım yapabilmektedir. - Tüm yarışma projeleri belirtilen tarihlerde ve bu şartnamede belirtilen koşullara uygun şekilde teslim edilmelidir. - Katılımcıların https://www.erkut1935.com/yarişma sitesi üzerinden yayınlanan ve 1935ulusalyarisma@erkut.com.tr e-posta aracılığı ile iletilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. - Yarışmaya gönderilen her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması koşulu aranmaktadır. Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir. - Yarışma süresince hiçbir katılımcı; yarışmayı düzenleyen kuruluş ve yarışmada görev alan kişilerle temas kuramaz. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takviminde belirtilen sürede (24 Mayıs 2024 saat 17.00’a kadar) 1935ulusalyarisma@erkut.com.tr adresine e-posta aracılığı iletilmelidir. - Jüri üyelerinin, danışma kurulu üyelerinin, raportörler ile akrabalık ilişkisi olanlar bu yarışmaya katılamazlar. - Yarışmaya katılan öğrenciler https://www.erkut1935.com/yarişma sitesinde belirtilen formu doldurduklarında bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı, kişisel bilgilerinin paylaşımını ve iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılmaktadır. - Yukarıdaki koşulların ihlali ispatlandığında katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır, ödül kazandıysa yarışma düzenleme komitesi tarafından ödülü geri alınacaktır. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı web sayfasında duyurulacaktır.
 • 5. Teslimde Yarışmacılardan İstenenler
  - Tek katmanda kaydedilmiş, JPEG formatında ve 300 dpi çözünürlükte, en fazla 2 adet dikey A0 pafta teslim edilmelidir. Her pafta üzerinde sol üst köşede yarışmanın ismi yer almalıdır. - 1/100 vaziyet planı - 1/50 zemin kat planı (2 blok ve yakın çevresiyle) - 1/50 kesitler – görünüşler (uygun sayıda ve yönde) - 1/20 önerilen tasarımın malzeme kararları ve teknik detayları (uygun sayıda) - 1/20 aydınlatma ve peyzaj detayları (uygun sayıda) - 3 boyutlu görseller (günün farklı saatlerinde kullanıma, aydınlatmaya (iç – dış mekân peyzaj) ilişkin senaryo ve görseller) - Malzeme kullanım diyagramları (malzeme türleri ve nerede kullanıldıklarına ilişkin anahtar pafta niteliğinde hazırlanmalıdır) - Tasarım fikrini açıklayan en fazla 300 kelimelik rapor pafta üzerinde yer almalıdır. - Yarışma Şartları Kabul Belgesi tüm ekip üyeleri tarafından imzalanarak diğer dosyalarla birlikte yüklenecektir. - Ekip Kimlik Formu ve İletişim Listesi doldurularak diğer dosyalarla birlikte yüklenecektir. - Eğitim görülen kurumdan 2023-2024 öğrenim yılı için alınacak olan öğrenci olduğunu gösterir resmî belge diğer dokümanlarla birlikte gönderilmelidir. - Tüm klasör ve dosyaların adında proje rumuzu yer almalıdır. - Yarışma kapsamında teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında https://www.erkut1935.com/yarişma web sayfası üzerinden yüklenecektir
 • 8. Projelerin Teslim Yeri ve Şartları
  Teslim edilecek tüm çizim ve raporlar, orijinal ebatlarında https://www.erkut1935.com/yarişma web sayfası üzerinden yüklenecektir. Yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihi 26 Temmuz 2024 saat 17.00’ye kadar yarışma raportörlüğüne ulaşmayan (https://www.erkut1935.com/yarişma) dijital katılımlardan idare sorumlu değildir.
 • 6. Yarışma Takvimi
  Yarışmanın İlanı: 29 Nisan 2024 Son Soru Sorma Tarihi: 24 Mayıs 2024 (saat 17.00’a kadar) Sorulan Sorular ve Cevapların Yayınlaması: 31 Mayıs 2024 Son Başvuru Tarihi: 26 Temmuz 2024 (saat 17.00’a kadar) Jüri Değerlendirmesi: 29-31 Temmuz 2024 Yarışmanın Sonuçlarının Açıklanması: Tarih daha sonra açıklanacaktır. Ödül Töreni ve Kolokyum: Tarih ve saat daha sonra açıklanacaktır.
 • 7. Yarışmanın Duyurulması
  - Yarışma 29 Nisan 2024 tarihinde https://www.erkut1935.com/yarişma web sayfası üzerinden duyurulacaktır. - Yarışmanın duyuruları idarenin seçeceği mimarlık, yapı ve tasarım sektöründeki dijital mecralarda yapılacaktır.
 • 9. Yarışma Sonuçlarının İlanı
  Yarışma sonuçları, jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde https://www.erkut1935.com/yarişma web sayfası üzerinden ilan edilecektir.
 • 10. Yarışma Ödülleri
  Birincilik Ödülü 75.000 TL İkincilik Ödülü 50.000 TL Üçüncülük Ödülü 25.000 TL Mansiyon 15.000 TL Mansiyon 15.000 TL Mansiyon 15.000 TL
 • 11. Yarışmacılara Verilecek Belgeler
  - Yarışma Şartnamesi, https://www.erkut1935.com/yarişma web sayfasında yer alacaktır. - Proje teslimi yapmış yarışmacılara Katılım Belgesi verilecektir. - Yarışmada dereceye giren katılımcılara kazandıkları ödülü belgeleyen Derece Belgesi verilecektir.
 • 12. Jüri Üyeleri
  Asli Jüri Üyeleri Deniz DOKGÖZ (Mimar, Prof. Dr., DEÜ) – Jüri Başkanı Ömer Devrim AKSOYAK (Mimar, Dr. Öğr. Üyesi, AGÜ) Hakan Özkan (Mimar, TMMOB) Ezgi AKSU (İç Mimar, İÇMO) Hasan AYATA (İç Mimar, ERKUT) Yedek Jüri Üyeleri Murat Çağlar BAYDOĞAN (Mimar, Dr. Öğr. Üyesi, ERÜ) Kaan ZONTUL (Mimar, TMMOB) Fatma Gurbanlı (Mimar, ERKUT) Vacide Betül KURTULUŞ (İç mimar, Dr. Öğr. Üyesi, AGÜ) Danışman Jüri Üyeleri Burak ASİLİSKENDER (Mimar, Prof. Dr., AGÜ) Murtaza ER (Mimar, TMMOB) Erkut KORKMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı, ERKUT) Nihan MUŞ ÖZMEN (Mimar, Öğr. Gör., AGÜ) Raportörler Ahmet ASLAN (Mimar, Ar. Gör. AGÜ) Emre KİLCİ (Mimar, ERKUT)
 • 13. Hak ve Sorumluluklar
  - Yarışmayı düzenleyen AGÜ, TMMOB Mimarlar Odası ve ERKUT yarışmaya katılan katılımcılara ait bilgi, resim ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta yayınlama, arşivleme, 3 boyutlu prototipini yaptırma ve sergileme hakkına herhangi bir bedel ödemeksizin süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder. - Yarışma düzenleme komitesi gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında alınan belgelerin asıllarını isteyebilir. Yarışma sonucunda dereceye giren projelerin uygulama, değişiklik ve düzenleme yapma hakkı, malzeme seçimi ve uygulama şekli dahil her türlü telif hakkı, dereceye girenlere verilecek ödül haricinde herhangi bir ilave bedel ödeme şartı olmaksızın tamamen ERKUT A.Ş. ye ait olacaktır. - Yarışma sonucunda uygulanmasına karar verilen proje için proje sahibi ve ERKUT A.Ş. arasında uygulama esasları için bir sözleşme imzalanacaktır. Başvuru aşamasında ek belge istenebilir. - Yarışma katılanların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, katılımcıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları/manevi haklar saklıdır, katılımcıya aittir. (Erkut dereceye giren projeyi proje sahibi ile karşılıklı görüşme ve ana prensipleri korumak kaydıyla uyarlama yeteneğine sahip olma, uygulama aşamasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.) - Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar, yarışmacıya aittir. - Aksi katılımcılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Katılımcıların başvuru esnasında kişisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmesi durumunda; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek olan sergi, oluşturulacak kitapçık ve kataloglarda yer alacak ancak; katılımcıların ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Yarışma sekretaryası ve başvuru yükleme tarihinden sonra Jüri Üyelerine kapalı olduğu anlamına gelmez. Başvuru sahiplerinin kişisel bilgilerinin saklı tutulma gibi bir talebi olmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek olan sergi, oluşturulacak kitapçık ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaklardır. - Yarışmada ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi muafiyeti sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcılara aittir. - Yarışma sonunda katılımcıların kazandığı bedel en geç 30 gün içinde ödenecektir.
 • 14. Künye
  Bu yarışma Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Erkut İnşaat Yapı Endüstrisi San ve Tic. A.Ş. ortaklığında düzenlenmektedir. AGÜ: Barbaros Mah. Erkilet Blv. Sümer Kampüsü, 38080 Kocasinan/Kayseri TMMOB Kayseri Şubesi: Tacettin Veli Mah. İnönü Bul. 76/B Kiçikapı Konağı Melikgazi/Kayseri Erkut İnşaat Yapı Endüstrisi San ve Tic. A.Ş.: Sümer Yeni Mahallesi 3550. Sok. No:9/1 Kocasinan / Kayseri PK:38040 Web Sayfası: www.erkut1935.com Paftaların Gönderileceği Mail Adresi: 1935ulusalyarisma@erkut.com.tr Soruların Sorulacağı Mail Adresi: 1935ulusalyarisma@erkut.com.tr
 • Teknik Şartname ve Yarışma Dosya Ekleri
 • Ön Başvuru Sonrası İmzalı Gönderilecek Formlar
  Ön Başvuru yaparak kayıt tamamlandıktan sonra; a) Aşağıdaki dosya paketinde yer alan 3 dosyayı indiriniz. b) Dosyaların çıktılarını alarak tüm ekip üyeleri ile birlikte tüm sayfalarını imzalayınız. c) Belgeleri taratın ve 1935ulusalyarisma@erkut.com.tr adresine e-posta olarak gönderiniz.
Yarışmayı düzenleyenler
bottom of page